W poniższych załącznikach znajdują się dokumenty do pobrania tj. statut klubu, program obozu, karta kwalifikacyjna itp.

Do dnia 14.01.2020 należy wpłacić 300 zł zaliczki na konto klubu. Całość należy wpłacić do 1 lutego: 

Nazwa: UKS PATOMSWIM Bogatynia

nr konta : 36 1090 1971 0000 0001 1709 0925

w tytule: Zima 2020,  nazwisko i imię dziecka

W przypadku dofinansowań zaliczki będą zwrócone.

Karty obozowe proszę pobrać i wypełnić.

Pod koniec stycznia odbędzie się spotkanie obozowe (o czym poinformujemy) na którym zostaną zebrane karty.