Wpłaty prosimy przelewać na konto :


Opłata dla grup UKS PATOMSWIM

 

NAZWA : Uczniowski Klub Sportowy PATOMSWIM w Bogatyni

ADRES : ul.B.Chrobrego 20, 59-920 Bogatynia

nr konta36 1090 1971 0000 0001 1709 0925

w tytule: nazwisko i imię zawodnika oraz grupa

---------------------------------------------------------------------------------

OPŁATA MIESIĘCZNA

Opłata miesięczna dla GRUP trenujących:

100 zł dla grup (2/3 x w tygodniu)

120 zł dla grup ( 5 x w tygodniu)

 

Wpłat prosimy dokonywać do 15 każdego miesiąca 

 

Klub funkcjonuje zgodnie z kalendarzem pracy szkoły.